Legal information

NOVAFON – Elektromedizinische Geräte GmbH
Daimlerstr. 13
71384 Weinstadt
Germany

Fon: +49 (0)7151 133 97 0
Fax: +49 (0)7151 133 97 70

Email: info@novafon.de

Managing directors: Alexander Kauffmann, Werner Kauffmann
Seat of the company: Weinstadt
Register court: Amtsgericht Waiblingen HRB 3532
VAT ID: DE 147831891
Tax number: 90493/75100